MestniProstori

Vecnacionalni projekt,
ki zajema obdobje med obema vojnama.

Dobrodosli

MestniProstori je evropski projekt, ki se osredotoca na zgodovino obdobja med obema vojnama v sodelujocih dvojnih mestih. Cilj je predstaviti zgodovinski material razlicnim generacijam preko razlicnih medijev.

Partnerska mesta

Europe for Citizens - Network of Towns Projekt

V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2023 je bil izveden projekt, financiran s strani Europe for Citizens - Mreza mest, ki se je osredotocal na studijo lokalne zgodovine v obdobju med obema svetovnima vojnama (1918-1939). Sodelovanje osmih partnerskih mest projekta - Bracknell, Jülich, Ljubljana, Leverkusen, Oulu, Racibórz, Schwedt/Oder in Villeneuve d'Ascq - v obliki virtualnih in fizicnih delavnic, na katerih so bile predstavljene in razpravljane raziskovalne ugotovitve, je privedlo do primerjalnega pogleda na to obdobje. Zdaj je bil objavljen koncno porocilo.

Final Report (Overview)

Final Report (Detailled)