PrzestrzenieMiejskie

Miedzynarodowy projekt
obejmujacy okres miedzywojenny.

Witaj

PrzestrzenieMiejskieto europejski projekt skupiajacy sie na historii okresu miedzywojennego w uczestniczacych miastach partnerskich. Celem jest przedstawienie materialow historycznych roznym pokoleniom za pomoca roznych mediow.

Miasta partnerskie

Europe for Citizens - Network of Towns Project

W okresie od 1 marca 2021 do 28 lutego 2023 roku, w ramach projektu finansowanego przez Europe for Citizens - Network of Towns, przeprowadzono badania dotyczace lokalnej historii w okresie miedzy dwoma wojnami swiatowymi (1918-1939). Wspolpraca osmiu miast partnerskich projektu: Bracknell, Jülich, Lublana, Leverkusen, Oulu, Raciborz, Schwedt/Oder i Villeneuve d'Ascq, w formie warsztatow wirtualnych i rzeczywistych, na ktorych przedstawiano i omawiano wyniki badan, zaowocowala perspektywa porownawcza tego okresu. Teraz opublikowany zostal raport koncowy.

Final Report (Overview)

Final Report (Detailled)