Komplet didakticnih filmov

Nas vecjezicni filmski komplet se lahko uporablja pri vseh vrstah poucevanja zgodovine. Na podlagi lokalne raziskave regionalnega razvoja v medvojnem obdobju so bili izdelani filmski posnetki, katerih namen ni le posredovanje zanimivih informacij, temvec tudi zacetek procesa zgodovinskega ucenja. Ucence spodbujajo k postavljanju vprasanj v zvezi s preteklostjo, primerjanju razvoja v razlicnih evropskih mestih, dekonstrukciji skupnih pripovedi in oblikovanju lastnih zakljuckov.

Pedagogi si lahko ogledajo naso siroko paleto videoposnetkov, ki so na voljo na nasem kanalu YouTube. Tam lahko izberejo posnetke, ki se nanasajo na dolocene teme ali kategorije, in jih organizirajo v osebne sezname predvajanja za svoje ucence. Za dodatne informacije o uporabi in namenih filmskega kompleta vam ponujamo tudi digitalni didakticni prirocnik.

Raziskujte Evropo med svetovnima vojnama na zanimiv nacin s svojim razredom!

Filmski komplet

Didakticni prirocnik

Primeri